INFORMACJE O KATEDRZE

Podstawowe informacje o Katedrze, pracownikach i grupach badawczych

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA

Obszary działalności Katedry oraz projekty badawcze realizowane w Katedrze

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA

Oferta przedmiotów obieralnych, tematy prac dyplomowych oraz terminy konsultacji

Kierownik Katedry »

Dr hab. inż. Tadeusz Michał Wójcik, prof. AGH
Kontakt:
Pawilon D4, pok. 109
tel.: (12) 617-51-85
e-mail: tmwojcik@agh.edu.pl

Kontakt »

Katedra Maszyn Cieplnych i Przepływowych
pawilon D-4 , pok. 109
tel.: (12) 617-51-85
e-mail: kmcip(at)agh.edu.pl
 
 
  
Katedra Maszyn Cieplnych i Przepływowych
Katedra Maszyn Cieplnych i Przepływowych jest jedną z najmłodszych katedr AGH, powstała jesienią 2009 roku. Funkcję tworzenia katedry powierzono Dr hab. inż. Janowi Górskiemu. Problematyka naukowa katedry skupia się wokół problemów badawczych dotyczących m.in.:
- Modelowania procesów cieplno-przepływowych w maszynach i urządzeniach energetycznych,
- Intensyfikacji procesów wymiany ciepła i doskonalenia konstrukcji wymienników ciepła,
- Indywidualnych i scentralizowanych systemów zaopatrzenia w energię, ciepło i chłód.
 
W Katedrze prowadzone są dwie specjalności:
- Systemy Maszyny i Urządzenia Energetyczne
- Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo i Klimatyzacja